Jernbane                                                                                                                                

    

    

Svenske Jernbaner

Wäxjö - november 1972

  Stemningsbillede fra Wäxjö - november 1972 - Kai W. Mosgaard ©

 

    Sveriges järnvägsnät har byggts ut sedan mitten av 1800-talet och var som störst före andra världskriget, över 35 000 km, omfattar i början av 2000-talet endast närmare 12 000 km järnväg, varav 9 400 km är elektrifierad.

    Järnvägarna är utbyggda över hela Sverige, dock glesare i Norra Sverige (och inte alls på Gotland). Järnvägarna når också ut till Danmark, Norge och även, via tågfärja, Tyskland. Det svenska järnvägsnätet är även anslutet med järnvägsnätet i Finland via järnvägslinjen mellan Haparanda och Torneå samt med tågfärja mellan Stockholm och Åbo.

    I vissa regioner är tågtrafiken tät, och ett lite tätare nät. Det handlar främst om regionerna runt Stockholm, Göteborg och Skåne. Andra regioner har däremot ett glesare järnvägsnät. Även banstandarden är ojämn, eftersom det finns vissa nybyggda järnvägar och de var tvungna att uppfylla mycket höga krav när de byggdes. Övriga järnvägar behöver inte uppfylla särskilt höga krav. Man försöker upprätthålla kvaliteten på järnvägarna beroende hur viktig respektive bana anses. En del banor har fått förfalla mycket. (kilde: Wikipedia)

 

 

   

Tåkompaniet AB

SJ - Statens Järnvägar

Arriva Scandinavia (Danmark)

 

Green Cargo