Damplokomotiver - Diesellokomotiver - El-lokomotiver

Statsbanerne - Privatbanerne - Veteranbaner

Sverige - Norge - England - Irland - Frankrig - Tyskland - Østrig

 

prik

Damplokomotiver viser eksempler på damplokomotiver, som jeg har set i Danmark og udlandet.

prik

Diesellokomotiver omtaler vidt forskellige typer af diesellokomotiver, dieselmotorvogne og rangertraktorer, jeg finder bemærkelsesværdige af den ene eller anden grund. Jeg omtaler både danske og udenlandske typer og modeller.

prik

Elektriske lokomotiver omtaler primært elektriske lokomotiver; men da danske eksempler herpå hurtigt er oversete, omtaler jeg tillige elektriske motorvogne - herunder S-tog.

prik

De danske Statsbaner omtaler allehånde emner vedrørende strækninger og materiel fra DSB.

prik

Danske privatbaner omtaler allehånde emner vedrørende strækninger og materiel fra et antal danske privatbaner, som jeg har haft mulighed for at stifte bekendskab med.

prik

Veteranbaner omtaler veteranbaner af forskellig observans i ind- og udland.

    En jernbane er specielt bygget til at befordre passagerer og gods med tog.

    Med jernbane forstås en koncessioneret skinnevej i modsætning til en industribane, selvom skellet kan være flydende. Med koncessionen følger almindeligvis ekspropriationsret til anlæggelsen og forpligtelser omkring drift og vedligehold. En jernbane kan således ikke bare nedlægges efter ejerens forgodtbefindende.

    Jernbanen består af to parallelle skinner (normalt af stål), typisk med et underlag af tværliggende sveller af træ eller beton. Svellerne holder skinnerne fast i en ensartet afstand kaldet sporvidden, som i det meste af Europa herunder Danmark er på 1435 mm (normalspor). Skinnerne lagdes tidligere i afmålte stykker og sammenføjedes på stedet enten ved fæstninger (skinnestød) eller ved at blive svejset. Kørsel på sådanne underlag medfører karakteristiske, rytmiske rystelser, når hjulene passerer skinnestødene. Med moderne teknik udlignes spændingerne i skinnerne, så skinnerne fastholdes, selvom stålet søger at udvide sig med varme (sol-kurver) og trække sig sammen i kulde. Skinnerne svejses under lægningen, hvorved man opnår en mere ensartet kørsel.

    Normalt ligger svellerne på et underlag, kaldet ballast, af grus eller skærver, men ved underjordiske jernbaner eksempelvis mellem Vesterport Station og Østerport Station, Øresundstunnelen mellem Amager og Peberholm samt i Metroen ligger de på et støbt underlag. (kilde: Wikipedia)