Færger                                                                                                                                      

    Jysk Færgefart

 

JYSK FÆRGEFART

M/F Grenaa (1964)

  ... bestående af overfarterne Grenå - Hundested (GHF) og Juelsminde - Kalundborg (JKL).

Historie

20-02-1934:  Aktieselskabet bag Grenå-Hundested Færgefart stiftet.

Selskabets stiftere var rutebilejerne Jens Peder Pedersen, Valby. J. Strandgaard, Århus. P. Brix, Løkken. Emanuel Nielsen, Undløse. Holger Salomon, Helsingør. M.G. Hermansen, Sønderborg. Fru Inge Spohr, Sorø, og redaktør N.K. Nielsen, Randers.

14-07-1934:  Sejladsen på GH-ruten indledt.

1960:  På vegne af ikke mindst manufakturhandler Georg Jørgensen, Juelsminde lykkedes det at gøre Dansk-Fransk Dampskibsselskab interesseret i planerne i en færgerute fra Juelsminde til Kalundborg.

01-05-1961:  Kontrakten mellem de to implicerede kommuner og rederiet om oprettelse af færgeruten Juelsminde- Kalundborg underskrevet på hotel Postgården i Juelsminde.

11-05-1961:  Dansk-Fransk Dampskibsselskab kontraherer en bilfærge til Juelsminde-Kalundborg ruten på det tyske Adler værft i Bremen.

09-1961:  Datterselskabetaf Dansk-Fransk, Juelsminde-Kalundborg Linien oprettet, samtidig meddeler rederiet at endnu en færge er kontraheret på det tyske værft.

15-05-1962:  Juelsminde-Kalundborg Linien indviet.

01-04-1967:  Driftsfællesskab mellem GHF og JKL indledt.

01-01-1970:  GHF fusioneret med JKL. Det nye selskab fik navnet Jydsk Færgefart A/S.

01-01-1979:  Pool samarbejde med Mols Linien indledt.

01-1979:  Moderselskabet Dansk-Fransk Dampskibsselskab erklæret konkurs. Det lykkedes dog at videreføre Jydsk Færgefart.

01-1981:   Aktiemajoriteten i Dansk-Fransk Dampskibsselskab overtaget af DFDS. Da DFDS ikke ønskede at overta-ge Juelsminde-Kalundborg ruten, blev Juelsminde-Kalundborg og Grenå-Hundested nu igen to selvstændige rederier. Vejle Amtskommune, Kalundborg og Juelsminde kommuner sikrede JKL økonomisk. Difko XVI udbød derefter anparter til salg, så man kunne overtage færgen "Kalle III". Anparterne blev hurtigt solgt, dermed var ruten sikret 5 års yderligere drift.

 

 

 

 

 

05-04-1984:  Rederiet J. Laurit-zen A/S overtog den af DFDS ejede aktiemajoritet i både Grenå-Hundested Linien A/S og Mols Linien A/S. Begge færgeselskaber blev hermed datterselskaber af Rederiet J.Lauritzen A/S.

11-1985:  Selskabet bag JKL-ruten erklæret konkurs.

04-11-1985:  JKL-rutens færge sejlede sidste tur og et pioner-rederi i dansk færgefart måtte dreje nøglen for sidste gang.

15-11-1985:  Der sejledes igen på "Den lige linie", men den-ne gang er det dog uden passagerer. Vognmand Bent Orla Jørgensen fra Kalundborg mente ikke at hans firma Kalundborg Autotransport kunne undvære ruten. Han fik derefter oprettet et nyt rederi som han kaldte "Trailer Ruten".

08-1988:   Grenå-Hundested Linien A/S og Mols Linien A/S solgt til Difko, som satte de to selskaber på anparter.

01-11-1990:  Trailer Ruten indstillet.

05-11-1990:  Mercandia Rederierne I/S genåbnede JK-ruten for både passager og bil overførsel. Ruten markedsførtes under navnet "KattegatBroen".

23-04-1992:  Difko meddelte at Grenå-Hundested Linien skulle nedlægges senest 1. nov. 1992. Forhandlinger mellem Difko, Hundested Havn, Grenå Havn, Hundested Kommune og Grenå Kommune førte til at ruten skulle fortsætte uændret, i hvert fald 18 mdr. Samtidig med at ruten fik forlænget sin levetid blev et nyt selskab med b.la. Grenå og Hundested Kommuner som aktiver dannet. Dette selskab sikrede det fornødne kapital grundlag til at man kunne videreføre ruten efter de 18 mdr. var gået.

30-04-1994:  Difko indstillede sejladsen på Grenå-Hundested Linien.

28-05-1994:  GH-ruten genåbnet af det nye driftselskab. Sejladsen skulle varetages af den indchartrede DSB færge "Prinsesse Anne-Marie".

10-1994:   Efter en række uheld og besværligheder indstilledes sejladsen på GH-ruten indtil leveringen af den nye fregatfærge som var kontraheret på værftet Mjellem & Karlsen, Bergen, Norge.

12-06-1995:  GH-ruten genåbnet.

09-03-1996:  Sejladsen på GH-ruten indstillet. To dage senere blev selskabet bag færgen erklæret konkurs.

01-06-1996:  JK-rutens færger overført til rederiets nye rute Helsingør-Helsingborg.

24-06-1996:  Færgen "Mercandia I" blev frigjort på H-H ruten, hvorefter den blev genindsat på Juelsminde-Kalundborg.

31-12-1996:  JK-overfarten nedlagt.

Følgende færger har været i brug på de to ruter mellem Jylland og Sjælland:

 Foto

 Skibet's Navn:

 M/F Djursland

 (1934 - 1942)

  M/F Isefjord

 (1935 - 1963)

  M/F Marsk Stig

 (1945 - 1965)

  M/F Djursland

 (1958 - 1965)

  M/F Kattegat

 (1961 - 1969)

  M/F Julle

 (1962 - 1972)

  M/F Kalle

 (1962 - 1971)

  M/F Grenaa

 (1964 - 1972)

  M/F Lasse

 (1964 - 1973)

  M/F Hundested

 (1965 - 1972)

  M/F Varberg

 (1965, chartret)

  M/F Ölänningen

 (1966, chartret)

  M/F Mille

 (1968 - 1975)

  M/F Europafergen

 (1968, chartret)

  M/F Nordek

 (1971 - 1972, chartret)

  M/F Djursland

 (1972 - 1974)

  M/F Kattegat

 (1972 - 1978)

  M/F Julle

 (1972 - 1974)

  M/F Lasse II

 (1974 - 1978)

  M/F Djursland II

 (1974 - 1981)

  M/F Gelting

 (1976, 1980, chartret)

  M/F Viking III

 (1976, 1980, 1981, chartret)

  M/F Djursland

 (1981 - 1994)

  M/F Viking VI

 (1982, chartret)

  M/F Gotland

 (1988, chartret)

  M/F Trailer

 (1985, chartret)

  M/F Julle

 (19?? - 19??)

  HSC Kattegat

 (1995 - 1996)

  HSC Djursland

 (1996)

  M/F Mercandia I

 (19?? - 19??)

  M/F Mercandia II

 (19?? - 19??)

  M/F Mercandia IV

 (19?? - 19??)