Færgearkivet

DFDS

Det forenede DampskibsselskabHistorie

Indenrigsruter

1866: DFDS udførte helt fra selskabets stiftelse i 1866 en omfattende indenrigsskibsfart med både fragt og passagerer. Efterhånden som privatbilismen tiltog, blev de fleste af disse ruter dog urentable.
14.aug.1970: DFDS udsender meddelelse om, at indenrigstrafikken vil blive indstillet med udgangen af september.
30.sep.1970: De to sidste indenrigsruter, Ålborg-København og Århus-København indstilles.

Udenrigsruter


11.dec.1866: C.F. Tietgen blev den hovedperson, der samlede datidens tre største danske dampskibsselskaber, Rederiet H.P. Prior, Det almindelige danske Dampskibsselskab og Rederiet Koch & Henderson til et stort rederi. Det nye selskabs navn blev herefter naturligt nok: Det Forenede Dampskibs Selskab.
Der har helt fra starten i 1866 været regelmæssig passagersejlads på København-Oslo ruten.
1875: Esbjerg havn åbner i 1873, og allerede to år senere indleder DFDS sejladsen på England. I starten anløb skibene Thameshaven, men fra 1880 flyttes anløbene til Parkeston Quay ved Harwich.
1.okt.1898: DFDS overtager A/S Dampskibsselskabet Thingvalla. Farten fortsættes efter DFDS' overtagelse - nu under navnet Scandinavian-Amerika Linien. Der er passagertrafik på ruten:
Stettin - København - Oslo - Kristianssand - New York.
Fra juli 1890 opgiver man dog anløbet af Stettin. Ruten til New York bliver opret-holdt helt frem til 1935.
1971: I forbindelse med åbningen af Middelhavsruterne, bliver navnet, DFDS markedsfører sig under på passa-gertrafikruterne, ændret til: "DFDS Seaways"
1988: Markedsføringsnavnet ændres igen - nu til: "Scandinavian Seaways"
1999: Markedsføringsnavnet ændres igen tilbage til 1971-udgaven: "DFDS Seaways". Samtidig sker der en opdeling, således at Ro-Ro (fragt-)færgerne overgår til datterselskabet Tor Line.

Ultimo 2004 så selskabets udenrigsrutenet således ud:
København-Helsingborg-Oslo
Esbjerg-Harwich
Cuxhaven-Harwich
Göteborg-Kristianssand-Newcastle
Ijmuiden-Newcastle

DFDS Seaways 

{component}option=com_djcatalog2&view=items&cid=0&pid=1:dfds&over=1{/component}