Ø-færger    

    

 

foto: Hou - 07-06-2007 - © Kai W. Mosgaard ©

        M/F Vesborg

Færgerute(r) og operatør:
Hov - Sælvig (Samsø)
Samsø Linien A/S, Sælvig
Hjemsted: Sælvig

Kaldesignal: OXXL - 91.0737.0

Hoveddata: 

Længde over alt:

53,80 m

Length p p:

52,00 m

Bredde:

14,80 m

Dybgang:

2,85 m

Bruttotonnage:

2.208 t

Nettotonnage:

662 t

Dwt:

- t


Lastekapacitet: 

Frihøjde hoveddæk:

m

Frihøjde hængedæk:

- m

Sporantal:

0

Lastlængde:

111 m

Godskapacitet:

6 lastbiltog

Bil kapacitet:

74 biler


Passagerpladser m.m.:

Cafeteria:

pl.

Salon:

pl.

Dækspladser:

140 pl.

Passagerpladser ialt:

440 pl.

 

 

Konstruktionsværft:
Ørskov Christensens Stålskibsværft A/S, Frederikshavn DK(#202)

Byggeår:

06-1995

Køl lagt:

-

Søsat:

29-01-1995

Prøvetur:

-

Leveret til ejer:

08-06-1995

Indsat:

24-06-1995

Ombygningsår:

-

Sidste tur:

-

Ophugget:

-

Levetid:

- år


Hoveddata (fortsat):

Hovedmaskineri: 2 x B&W/Alpha 6L23/30- DKV2 diesel

1.770 kW

Max. hastighed:

12,6 knob

Servicefart:

11,7 knob

Max. passagerer:

440(s)/300(v)


Ramper/Porte: 

Bovportens bredde:

m

Agterportens bredde:

 m


Andre navne/ejere: 

Vesborg:

1995 -

:

-


Historie:
Leveret som M/F VESBORG den 8. juni 1995 til Samsø-LInien A/S, Sælvig.
24-06-1995: Indsat på ruten Hov - Sælvig.
01 - 09-12-1998: Indsat på ruten Ka- lundborg - Sælvig. Samsø Linien hav- de overtaget sejladsen Kalundborg - Kolby-Kås fra 01-12-1998, men da den nye færge "Kyholm" ikke var klar fra byggeværftet før 10-12-1998, blev "Vesborg" indsat på ruten i den mel- lemliggende periode. Hov - Sælvig ruten blev i perioden betjent af den noget mindre "Sam-Sine". Årsagen til at Kalundborg-færgen i starten an- løb Sælvig er, at færgelejet i Koldby- Kås først skulle bygges om.
31-10-2002: Sejlede ekstra tur til Århus med 347 samsinger, der ville prote- stere mod lukningen af Samsø's sygehus.

18-06-2003: Færgen gik på en sandbanke ud for Hou om aftenen. Kom ikke flot med egen kraft; men måtte have assistance fra den anden Samsø-færge, M/S KYHOLM.
18-08-2008: Indsat på ruten Hou - Koldby Kås.
01-10-2008: Overtaget af Nordic Ferry Service og indsat forSamsø Trafikken.
07-05-2009: Indsat på ruten Kalundborg - Koldby Kås.
22-06 - 13-07-2009: Atter indsat på ruten Hou - Sælvig.
15-07-2009: Indsat på ruten Spodsbjerg - Tårs.
07-08-2009: Indsat på ruten Hou - Koldby Kås.

search this site the web

search engine by freefind