Fjordfærger    

    

 

foto: Randers Fjord 07-06-2007 - © Kai W. Mosgaard ©

        M/F Ragna

Færgerute(r) og operatør:
Mellerup - Voer
Randers Fjord Færgefart I/S
Hjemsted: Mellerup

Kaldesignal: XP 2140

Hoveddata: 

Længde over alt:

14,45 m

Length p p:

- m

Bredde:

5,67 m

Dybgang:

0,91 m

Bruttotonnage:

19,83 rt

Nettotonnage:

13,48 rt

TDW:

t


Lastekapacitet: 

Frihøjde hoveddæk:

m

Frihøjde hængedæk:

- m

Sporantal:

0

Sporlængde:

0 m

Lastkapacitet:

13 m

Bil kapacitet:

4 biler


Passagerpladser m.m.:

Passagerlukaf:

pl.

Dækspladser:

pl.

Passagerpladser ialt:

48 pl.

 

 

 

 

Konstruktionsværft:
Søby Motorfabrik & skibsværft A/S, DK (#20)

Byggeår:

1963

Køl lagt:

-

Søsat:

27-04-1963

Prøvetur:

-

Leveret til ejer:

1963

Indsat:

1963

Ombygningsår:

-

Sidste tur:

-

Ophugget:

-

Levetid:

- år


Hoveddata (fortsat):

Hovedmaskineri: 1 x diesel

55 kW

Max. hastighed:

knob

Servicefart:

knob

Max. passagerer:

48


Ramper/Porte: 

Bovportens bredde:

m

Agterportens bredde:

 m


Andre navne/ejere: 

Ragna:

1963-1993

Tove Elisabeth:

1993-1996

Ragna:

1996 -

:

-


Historie:
06-04-1963: Efter søsættelsen af M/F RAGNA, sank færgen under bugse-ring fra byggebedding til udrustnings-kaj. Hævet og søsat på ny 27-04.
1963: Indsat på ruten Mellerup – Voer.
1979: Færgeriet overtaget af færge- mand John Fried.
1989: Færgeriet solgt til og overtaget af færgemand John Kiwi.
1990: Færgen sunket 2 gange i lejet på Voer siden. Hævet og genindsat.
01-1992: Færgemand John Kiwi kon- kurs. Trafikken indstillet. Færgen be- slaglagt af Randers Kommune. For- sejlet til Randers og oplagt.
05-
1993: Færgeriet forpagtet til vogn- mand Arne Andersen, Hjortshøj. For driften stod A.A. Transport og Færge- fart Aps. Ny færgemand tidligere folketingsmedlem Hugo Holm. Omdøbt til ”Tove Elisabeth”.
01-10-1995: Sejlplanen skåret ned til mandag – fredag sejlads.
22-12-1995: Trafikken indstillet på grund af dårlig økonomi.
1996: Færgeriet overtaget af Rougsø og Nørhald Kommuner. Nyt selskab Mellerup – Voer Færgefart. Atter om- døbt til ”Ragna”. Færgen har de se- nere år været oplagt i perioden fra jul til ca. 1. marts.

search this site the web

search engine by freefind