Ø-færger    

    

 

foto: Andreas Wörteler ©

        M/F Ane Læsø

Færgerute og operatør:
Læsø - Frederikshavn
Færgeselskabet Læsø I/S, Vesterø
Hjemsted: Vesterø Havn

Kaldesignal: OXAJ - 79.0943.7

Hoveddata: 

Længde over alt:

57,99 m

Length p p:

52,70 m

Bredde:

14,70 m

Dybgang:

3,30 m

Bruttotonnage:

1.813 t

Nettotonnage:

543 t

Dwt:

337 t


Lastekapacitet: 

Frihøjde hoveddæk:

m

Sporantal:

0

Lastkapacitet:

50 m

Godskapacitet:

5 lastbiltog + 20 biler

Bil kapacitet:

34 biler


Passagerpladser m.m.:

Cafeteria:

pl.

Passagersalon:

pl.

:

pl.

Passagerpladser ialt:

250 pl.

Foristorie:
1980: Indsat på overfarten Læsø – Frederikshavn som "Læsø" for Dampskibsselskabet Læsø A.m.b.a, Vesterø.
1997: Ombygget v/ Karstensens Skibsværft, Skagen i henhold til nye lækstabilitetskrav, bl.a. blev skroget opdelt i vandtætte sektioner. Ny tonnage: 1.813 BT. ,543 NT., 337 Tdw. Plads til 32 personbiler. Antal passagerer: 350 / 250 - sommer / vinter.

Konstruktionsværft:
Ørskov Stålskibsværft, DK (#109)

Byggeår:

05-1980

Køl lagt:

-

Søsat:

-

Prøvetur:

-

Leveret til ejer:

05-1980

Indsat:

1980

Ombygningsår:

1997

Sidste tur:

-

Ophugget:

-

Levetid:

- år


Hoveddata (fortsat):

Hovedmaskineri: 2 x B&W/alpha 6T23LVO

1.280 kW

Max. hastighed:

13½ knob

Servicefart:

12 knob

Max. passagerer:

389(S)/250(V)


Ramper/Porte: 

Bovportens bredde:

m

Agterportens bredde:

 m


Andre navne/ejere: 

Læsø:

1980-1997

Ane Læsø:

1997 -

:

-

:

-

:

-


Historie:
14-06-1997: Omdøbt til ”Ane Læsø”.
04-1999: Andelsfærgeselskabet Læsø opløst. I stedet blev der dannet et nyt fælleskommunalt selskab med navnet: Færgeselskabet Læsø I/S (Ejet af Læsø Kommune og Nordjyllands Amt).
11 - 12-2000: Chartret til sejlads mellem Fuglefjord og Klaksvig på Færøerne, da rutens normale færge "Dugvan" måtte på værft efter en alvorlig grundstødning.
 

search this site the web

search engine by freefind