Jernbane                                                                                                                                

    

    

De danske Statsbaner - DSB

  Herfølge - 26-20-2007 - © Kai W. Mosgaard

 

  DSB (tidl. De danske Statsbaner) er et 100% statsligt ejet aktieselskab, der driver passagertrafik på det af staten ejede danske jernbanenet.

  DSB opstod i 1885, efter at staten allerede i 1880 havde overtaget driften af det privatejede Det Sjællandske Jernbaneselskab. Allerede i 1867 havde man under navnet De jysk-fynske Statsbaner overtaget det private selskab Det Danske Jernbanedriftselskab, der havde alvorlige økonomiske problemer. Fra 1880 til 1885 blev selskaberne drevet hver for sig.

  I 1872 gik DSB ind i færgedrift og i 1932 i rutebildrift.

  Op gennem 1990'erne blev en række forretningsområder udskilt og frasolgt. DSB Busser blev til Combus, DSB Rederi blev til Scandlines, og DSB Gods blev i 2001 til Railion Denmark (nu Railion Danmark).

  Pr. 1. januar 1997 blev spornettet (infrastrukturen) udskilt i Banestyrelsen, det nuværende Banedanmark, med henblik på liberalisering af togdriften på statens spornet. Stationsbygninger ejes dog stadig af DSB, men derudover har DSB ikke længere noget med infrastrukturen at gøre.

  1. januar 1999 blev DSB ændret til en selvstændig, offentlig virksomhed, der på en række områder er underlagt aktieselskabslovens bestemmelser og aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. DSB ledes i det daglige af en direktion, som er ansvarlig over for en bestyrelse. DSB S-tog blev samtidig udskilt som aktieselskab. Dette ejes imidlertid 100% af DSB og er i det daglige en almindelig del af DSB.

  I 2003 solgte DSB 156,9 millioner rejser og havde en samlet omsætning på 9,9 milliarder kroner. Ifølge DSB's årsregnskabsmeddelelse 2006 havde koncernen et samlet resultat før skat på 1.008 mio kr., hvilket er 15 mio. kr. bedre end i 2005. Forbedringen skyldes bl.a. en stigning i passagerindtægterne. Til trods for infrastrukturproblemerne er passagertallet steget med 2,8 mio. rejsende sammenlignet med 2005. Nettoomsætningen steg i 2006 med 127 mio. kr. til 9.534 mio. kr. (9.407 mio. kr.) Stigningen i passagertallet kan primært henføres til rejser i Østdanmark især på Kystbanen samt togtrafikken over Øresund.

  Det har været genstand for den offentlige debat, hvorvidt DSB's milliard-overskud - eller dele heraf - burde øremærkes til forbedringer af infrastrukturen, som grundet mange årtiers forsømmelse er skyld i forsinkelser og uregelmæssigheder i driften - til stor irritation for kunderne og DSB.

  DSB ledes af administrerende direktør Søren Eriksen. Direktionen består herudover af Mogens Jønck, Frank Olesen, Gert Frost, Lone Lindsby og Bartal Kass. Bjørn Wahlsten er salgsdirektør. Koncerndirektør Mogens Granborg er formand for bestyrelsen.

  DSB betjener i dag alle danske hovedbaner, forskellige sidebaner samt S-banen. I samarbejde med Svenske Jernbaner, SJ betjenes desuden Øresundsforbindelsen til Malmö.

  I juni 2007 blev det offentliggjort, at DSB med datterselskaberne Kystbanen A/S og Öresundstog AB, som DSB ejer sammen med skotske First Group, vandt kontrakten på at køre på Kystbanen i Danmark, over Øresundsbroen og regionaltrafikken i det sydlige Sverige. Fra januar 2009 bliver disse strækninger drevet af DSBFirst. (kilde: Wikipedia)

 

 

DSB - Damplokomotiver

DSB - Diesellokomotiver

DSB - Elektriske lokomotiver

 

DSB Dieselmotorvogne

DSB - Elektriske togsæt