Jernbane                                                                                                                                

    

    

DSB Diesellokomotiver

  foto: DSB MV 1144 - Padborg - 1979 - Kai W. Mosgaard


DSB Diesellokomotiver

Litra:

Anskaffet:

DSB litra MH NR. 201 - 203

1957 - 1955

DSB litra MH NR. 301 - 420

1960 - 1965

DSB litra MJ NR. 501 - 530

1991 - 19??

DSB litra MK NR. 601 - 625

1996 - 1998

DSB litra ML Nr. 6

1945

DSB litra MT Nr. 151 - 167

1958 - 1960

DSB litra MV Nr. 1101 .... 1034

1954 - 1957

DSB litra MX Nr. 1001 - 1020

1960 - 1961

DSB litra MX Nr. 1021 - 1045

1961 - 1962

DSB litra MY Nr. 1103 .... 1144

1954 - 1958

DSB litra MY Nr. 1145 - 1159

1964 - 1965

DSB litra MZ Nr. 1401 - 1426

1967 - 1970

DSB litra MZ Nr. 1427 - 1446

1972 - 1974

DSB litra MZ Nr. 1447 - 1461

1977 - 1978

DSB litra ME Nr. 1501 - 1537

1981 - 1983